Komentarze oraz informacje

Opublikowany w Informacje autora

Informacje od autora strony

Historia modyfikacji strony


  • nowa wersja strony

W drugiej połowie sierpnia 2021 roku uruchomiłem nową, poprawioną wersję tej strony pod adresem https://jesiendemoludow.pl

Niniejsza strona nie będzie już aktualizowana i ma wyłącznie charakter archiwalny.

ZAPRASZAM SERDECZNIE NA NOWĄ STRONĘ!

  • sowieckie republiki bałtyckie

W dniu 29.07.2021 dodałem opis „rozpadu ZSRS” i „upadku komunizmu” w sowieckich republikach bałtyckich. Uaktualniłem Kalendarium o wydarzenia tamże.

  • „ludowo-socjalistyczna” Albania

W dniu 17.11.2020 dodałem opis „upadku komunizmu” w „ludowo-socjalistycznej” Albanii. Uaktualniłem Kalendarium, tak aby uwzględniało wydarzenia które miały tam miejsce a także dopisałem zdanie na ten temat do treści wstępu.

  • „socjalistyczna” Jugosławia

W dniu 19.05.2020 dodałem opis „upadku komunizmu” w „socjalistycznej” Jugosławii. Uaktualniłem Kalendarium, tak aby uwzględniało wydarzenia tamże oraz dopisałem zdanie na ten temat do treści wstępu. Uwzględniając uwagi pierwszych czytelników tego tekstu 4.06.2020 wprowadziłem jego podział na okresy czasowe oraz poprawiłem jego czytelność, przeredagowując go. Poprawiłem także dostrzeżone błędy.

  • Polecane przez autora

W dniu 24.02.2020 dodałem w menu strony element o nazwie „Polecane przez autora” oraz związaną z nim podstronę, na której zamieściłem odnośniki do książek Anatolija Golicyna oraz do innych stron związanych z tematem istnienia i realizacji długofalowej strategii komunistycznej, której celem jest podbój całego świata przez komunizm. Podstronę tę zamierzam z czasem uzupełniać o dalsze odnośniki.

  •  „ludowa” Bułgaria

W dniu 7.08.2019 dodałem opis „upadku komunizmu” w „ludowej” Bułgarii. W związku z tym uaktualniłem Kalendarium, tak aby uwzględniało wydarzenia tamże.

Reklama